ทัวร์สุขภาพ

รายชื่อลูกค้าทัวร์สุขภาพคะ
1.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไปรษีย์ไทย
5.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6. บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
7.TQM Insurance Broker
8.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
9. ที่ทำการอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
10.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)
11.โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ RPCตัวอย่างภาพกิจกรรมสุขภาพ

เรายึดมั่นในสัญญา