BI Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

อัตราค่าบริการ

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการบิน จำนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก
01 ต.ค.61 01 ต.ค.61 SL 31 4,999.-
08 ต.ค.61 08 ต.ค.61 SL 31 4,999.-
30 ต.ค.61 30 ต.ค.61 SL 31 4,999.-
13 พ.ย.61 13 พ.ย.61 SL 31 4,999.-
20 พ.ย.61 20 พ.ย.61 SL 31 4,999.-
27 พ.ย.61 27 พ.ย.61 SL 31 4,999.-
4 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 SL 31 4,999.-
11 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 SL 31 4,999.-
18 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 SL 31 4,999.-
25 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 SL 31 4,999.-
8 ม.ค.62 8 ม.ค.62 SL 31 4,999.-
15 ม.ค.62 15 ม.ค.62 SL 31 4,999.-
22 ม.ค.62 22 ม.ค.62 SL 31 4,999.-
29 ม.ค.62 29 ม.ค.62 SL 31 4,999.-
12 ก.พ.62 12 ก.พ.62 SL 31 4,999.-
26 ก.พ.62 26 ก.พ.62 SL 31 4,999.-
5 มี.ค.62 5 มี.ค.62 SL 31 4,999.-
12 มี.ค.62 12 มี.ค.62 SL 31 4,999.-
19 มี.ค.62 19 มี.ค.62 SL 31 4,999.-
26 มี.ค.62 26 มี.ค.62 SL 31 4,999.-

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!  BT-JT01_OCT18-MAR191

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา