IT KOREA SKI WINTER:เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน

กำหนดวันเดินทาง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
30พฤศจิกายน-5ธันวาคม 18,888  

 

ไม่มีราคาเด็ก

Inf 5,000฿

 

 

 

 

 

 

4,500 25
4-9 ธันวาคม 61 19,888 4,500 25
5-10 ธันวาคม 61 19,888 4,500 25
7-12 ธันวาคม 61 20,888 4,500 25
12-17 ธันวาคม 61 18,888 4,500 25
14-19ธันวาคม 61 18,888 4,500 25
19-24 ธันวาคม 61 18,888 4,500 25
21-26 ธันวาคม 61 19,888 4,500 25
23-28 ธันวาคม 61 21,888 4,500 25
25-30 ธันวาคม 61 22,888 4,500 25
26-31 ธันวาคม 61 22,888 4,500 25
28ธันวาคม-2มกราคม 25,888 4,500 25
4-9 มกราคม 62 16,888 4,500 25
9-14 มกราคม 62 16,888 4,500 25
16-21 มกราคม 62 17,888 4,500 25
18-23 มกราคม 62 17,888 4,500 25
23-28 มกราคม 62 17,888   4,500 25
25-30 มกราคม 62 17,888  

ไม่มีราคาเด็ก

Inf 5,000฿

 

4,500 25
30มกราคม-4กุมภาพันธ์ 17,888 4,500 25
1-6 กุมภาพันธ์ 62 17,888 4,500 25
6-11 กุมภาพันธ์ 62 17,888 4,500 25
8-13 กุมภาพันธ์ 62 17,888 4,500 25
13-18 กุมภาพันธ์ 62 18,888 4,500 25
15-20 กุมภาพันธ์ 62 22,888 4,500 25
20-25 กุมภาพันธ์ 62 17,888 4,500 25
22-27 กุมภาพันธ์ 62 17,888 4,500 25
27กุมภาพันธ์-4มีนาคม62 17,888 4,500 25
1-6  มีนาคม 62 17,888 4,500 25
3-8  มีนาคม 62 17,888 4,500 25
6-11 มีนาคม 62 16,888 4,500 25
8-13 มีนาคม 62 15,888 4,500 25

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!  KXJ15_Korea Ski Winter 6D3N_Dec18-Mar19

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

“ TOURMUANGTHAI ”

เรายึดมั่นในสัญญา