EV อุทัยฯ เมือง,ธรรมชาติ 2วัน 1คืน

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน (ไม่สามารถพัก 3 ท่านได้) 4,500.-
เด็กอายุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 3,600.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.-

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   dfg

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา