หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่บริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด
ให้บริการจัดนำเที่ยวทั่วไทย และต่างประเทศด้วยทีมงานมีอาชีพ “เรายึดมั่น ในสัญญา” ตลอดเวลา 12 ปีที่ผ่านมายิ่งทำให้เราเชี่ยวชาญในการทำทัวร์ทุกรูปแบบ อาทิเช่น ทัวร์สุขภาพ , ทัวร์ไหว้พระ ,ทัวร์ผจญภัย ,กิจกรรมนันทนาการ ,วอร์คแรลลี่ ,สปอร์ตเดย์ ,กิจกรรมรอบกองไฟ และอื่นๆ ให้บริการตั้งแต่คณะครอบครัว และหมู่คณะขนาด 3,000 คน บริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด ก็เคยให้บริการ
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/06029


บริหารงานโดย

คุณภคิน   วิทูรผดุงกิจ  และ คุณกันตา  วิทูรผดุงกิจ
กรรมการผู้จัดการ
ศิริโชค  แยงคำ 
รองกรรมการผู้จัดการ

เรายึดมั่นในสัญญา