เพิ่มเพื่อน

EV ปราสาทหินพันยอด สันหลังมังกร 3วัน 2คืน

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 15,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 13,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ    1,800.-

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!  DSA_85 – APP-R.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน