เพิ่มเพื่อน

EV Unseenโบสถ์เรืองแสง มหัศจรรย์สามพันโบก5 วัน 4 คืน

“slow life by train”ปลดปล่อยชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ
Unseen
โบสถ์เรืองแสง มหัศจรรย์สามพันโบก
เดินทางวันที่27-1พฤษภาคม 2561
เดินทางโดยรถไฟนั่งและนอนปรับอากาศ

 

อัตราค่าบริการ       ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  9,900
เด็ก 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 7,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ                     2,000
   

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!  EZDTE62 Unseen .pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tmttours(กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน