เพิ่มเพื่อน

TOT ท่องเที่ยววิถีไทย ไปแดนอีสานใต้ 4วัน 3คืน ราคา 6,999 บาท

อัตราค่าบริการ    เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

 

กำหนดการการเดินทาง

    อัตราค่าบริการ 

  (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

     เด็กอายุ

 ไม่เกิน 10 ขวบ

   (ไม่เสริมเตียง)

     พักเดี่ยว

        เพิ่ม

วันที่7-10 ก.ค. 2560   6,999.-/ท่าน  4,999.-/ท่าน 2,000.-/ท่าน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   01 60.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)


      :        0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252


Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)


IG : tmt_tourmuangthai


ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.


เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน