เพิ่มเพื่อน

TT ประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน เมืองเลย 3วัน 2คืน ราคา 5,500 บาท

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการการเดินทาง

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

อัตราค่าบริการ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

พักเดี่ยว เพิ่ม

 

วันที่24-26 มิ.ย.60 5,500.- /ท่าน     1,500.-

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   24.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :       0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

“ TOURMUANGTHAI ”

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน