เพิ่มเพื่อน

TM น่าน-ปัว-บ่อเกลือ 3 วัน 2คืน ราคา 13,500 บาท

อัตราค่าบริการทัวร์ 31 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 13,500.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 13,500.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 13,000.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 12,500.-
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.-

หมายเหตุ      เดินทางโดยเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย และรถตู้ที่ จังหวัดน่าน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   TMNNTFD171231A1 – 3 2FD 31.60-02.61.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน