เพิ่มเพื่อน

TM เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จ.ชัยภูมิ 2วัน 1คืน ราคา 3,900 บาท

ราค่าบริการทัวร์ 3-4/10-11/17-18/24-25 มิถุนายน 2560

1-2/8-9(วันอาสาฯ+เข้าพรรษา)/15-16/22-23/29-30 ก.ค. 60

5-6/12-13(วันแม่)/19-20/26-27 สิงหาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 3,900  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 3,900  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 3,600  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 3,300  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ    700  บาท

หมายเหตุ      เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   TMCPMBS-A1– . 2 1 1.-31.60.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :       0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน