เพิ่มเพื่อน

TM ภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 5วัน2คืน ราคา 7,900 บาท

อัตราค่าบริการทัวร์ 07-11/14-18/21-25 มิถุนายน 2560

07-11(อาสาฯ+เข้าพรรษา)/19-23 กรกฎาคม 2560

26-30(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) กรกฎาคม

10-14(วันแม่)/23-27 สิงหาคม 2560

06-10/13-17/20-24 กันยายน

27 กันยายน-01 ตุลาคม 2560/

04-08/11-15(วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/19-23(วันปิยะฯ)

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 7,900 บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,900 บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 7,500 บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 7,000  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200  บาท

หมายเหตุ      เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   TMHKTBS-A1— 52.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :       0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน