เพิ่มเพื่อน

TM เยือนถิ่นอีสาน..ตามฮอยพญานาค 4วัน3คืน ราคา 6,900 บาท

 

ตราค่าบริการทัวร์ 01-04/08-11/15-18/22-25 มิถุนายน 2560

07-10(อาสาฯ+เข้าพรรษา)/20-23 กรกฎาคม 2560

27-30(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) กรกฎาคม

03-06/11-14(วันแม่)/17-20/24-27 สิงหาคม 2560

30 สิงหาคม-03 กันยายน/07-10/14-17/21-24 กันยายน

28 กันยายน-01 ตุลาคม 2560/

05-08/12-15(วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/20-23(วันปิยะฯ)/26-29 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 6,900  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 6,900  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 6,400  บาท
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 5,900  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000  บาท

หมายเหตุ       เดินทางโดยตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   TMUTHBS-C1 – 43.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :       0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน