เพิ่มเพื่อน

TM เชียงคาน เลย ภูเรือ 3วัน2คืน ราคา 5,600 บาท

 

อัตราค่าบริการทัวร์ 02-04/09-11/16-18/23-25มิถุนายน 2560

08-10(วันอาสาฯ+เข้าพรรษา)/14-16/21-23 กรกฎาคม 2560

28-30(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ก.ค. 60

04-06/12-14(วันแม่)/18-20/25-27 สิงหาคม 2560

01-03/08-10/15-17/22-24 กันยายน 2560

06-08/13-15(วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/21-23(วันปิยะฯ)/27-29 ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 5,600.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 5,600.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 5,600.-
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 4,600.-
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200.-

หมายเหตุ       เดินทางโดยตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!   TMLEIBS-B1—32.pdf

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
      :       0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่@ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

 TOURMUANGTHAI 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน