เพิ่มเพื่อน

TMT แพ็คเกจทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน ณ.สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

 โปรแกรมสุขภาพดี – ชีวีมีสุข
โปรแกรม  3 วัน 2 คืน พักที่สายธาร ไอยรา รีสอร์ท แอนด์สปา กาญจนบุรี
แพ็คเก็จเริ่มต้นที่ 15 ท่านขึ้นไป


วันที่หนึ่ง       สุขภาพดี ชีวีมีสุข
11.00 น.     Check In เข้าที่พัก ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดื่ม Welcome Drink น้ำสมุนไพร)
11.30 น.     บริการอาหารกลางวันแนวชีวจิต (มื้อที่ 1)
13.00 น.     พร้อมกัน รับฟังบรรยาย สมุนไพรไทยน่ารู้และเครื่องดื่ม ประจำธาตุเจ้าเรือน เพื่อให้ ทราบความสำคัญ
ของธาตุเจ้าเรือนพร้อมปรับวิถีชีวิต ในแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อ โฉลกกับธาตุเรียนรู้เทคนิคกินอย่างไรห่าง
ไกลโรคดำรงชีวิตอย่างไรให้สุขอย่างยั่งยืนโภชนาบำบัดเพื่อสุขภาพที่ได้สาระความสนุกประยุกต์ใช้ได้จริง
13.45 น.     กิจกรรมศาสตร์สุวคนธ์บำบัดเพื่อการผ่อนคลาย การทำสปาในบ้าน / นวดกดจุดสร้างผิวสวยหน้าใสคลาย
เครียดในสไตล์อินเดีย(เชียโรเบียงก้า)  / เทคนิค การล้างหน้าอย่างสะอาดล้ำลึกแบบอโรมาเทอราปี / การ
พอกหน้าด้วยสมุนไพรสดขจัดสารพิษบนใบหน้าสร้างความสมดุลแก่ ผิวพรรณและได้การพักผ่อนผิว
14.30 น.     บริการอาหารว่างแบบชีวจิต (มื้อที่ 2)
14.45 น.     กิจกรรมขยับกายสบายชีวี วิถีคนรุ่นใหม่โดยเริ่มจาก / กิจกรรมโยคะ เพื่อเพิ่มความฟิต & เฟิร์ม เพื่อปรับ
สมดุลกระชับรูปร่างสร้าง / สุขภาพที่ดี เป็นการปลุกจักระพลังทั้ง 7 ในร่างกายให้กับ ร่างกายทุกส่วนโดย
ใช้ / หลักการฝึกปฏิบัติโยคะอาสนะ / กิจกรรมวารีบำบัด คือ การเต้นแอโรบิคในน้ำในท่วงท่าต่างๆ เพื่อ
ปลุกพลังชีวิต / ในน้ำช่วยในการเลือดหมุนเวียน กล้ามเนื้อและข้อเกิดความคล่องตัว สร้างความสด / ชื่น
ช่วยนอนหลับกระตุ้นจุดปราณต่าง ๆ ภายในร่างกาย
17.00 น.     พักผ่อน ตามอัธยาศัย
18.00 น.     บริการอาหารเย็นแบบชีวจิต (มื้อที่ 3)
19.00 น.     พลังจิตพิชิตโรค – ฝึกสมาธิก่อนนอน (เพ่งเทียน)สนทนาความรู้ทางจิตอย่างเป็น วิทยาศาสตร์เพื่อให้ร่าง
กายได้ลดความเครียด ผ่อนคลายเสริมภูมิต้านทานให้จิตใจ สร้างสมาธิ
20.00 น.     พักผ่อนอย่างเปี่ยมสุขเพื่อรับอรุณวันใหม่

วันที่สอง       สุขภาพดีชีวีมีสุข
07.00 น.     กิจกรรมฝึกชี่กง/ไทชิและพลังรังสีธรรมในตอนเช้า รับพลังจากธรรมชาติสร้างเสริมพลังชีวิต ปรับสมดุล
กายและจิต
08.30 น.     บริการอาหารเช้าแนวชีวบำบัด (มื้อที่ 4)
09.30 น.     ออกกำลังกายแบบ Burn & Tone และพีราทีตเพื่อการเผาผลาญไขมันส่วนเกินเปลี่ยนไขมันให้เป็น
กล้ามเนื้อ
10.00 น.     สาธิตการปรุงอาหาร แบบแมคโคไบโอติก สอนการปรุงอาหารทั้งอาหารล้างพิษและอาหารต้านมะเร็ง เพื่อ
ผู้ป่วยหรือผู้รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้
11.00 น.     เทคนิคการพันร่างกายสลายสารพิษสะสม (Detox body wrapping)
12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 น.     การบรรยาย ศาสตร์การสังเกตโรคจากใบหน้า โหงวเฮ้งสร้างชีวิต…เสริมความ สำเร็จ สร้างประสบการณ์ใน
การสังเกตคน โดยสามารถอ่านได้ทั้งกายวาจา ใจและโรคภัยที่เป็นอยู่l
15.30 น.     พักทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 6)
16.00 น.     กิจกรรม Oxygen Therapy วิธีการหายใจเพื่อการขับพิษที่ตกค้างจากภายในเพิ่มความสดชื้นให้ร่างกาย
คงความ อ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ
17.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.     บริการอาหารเย็นในแบบชีวจิต (มื้อที่ 7)
20.00 น.     พักผ่อนอย่างเปี่ยมสุข

วันที่สาม       สุขภาพดีชีวีมีสุข
07.30 น.     กิจกรรม  โยคะเพื่อการผ่อนคลายของจิตใจและร่างกาย
08.30 น.     บริการอาหารเช้าแนวชีวบำบัด (มื้อที่ 9)
09.30 น.     นวดแผนไทยคลายเส้นปวดเมื่อย ท่านละ  2 ชั่วโมง
12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
13.00 น.     เตรียมสัมภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ    

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน