เพิ่มเพื่อน

เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา 5 วัน 4 คืน

สุราษฎร์ธานี มนต์เสน่ห์ที่มิรู้ลืมเลือน  แนวชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลใส ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ หินตาหินยายชมน้ำตกหน้าเมือง ที่หล่อเลี้ยงชาวเกาะสมุย  สัมผัสความงามของหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นความสวยงาม ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์  ล่องทะเลสาบเหนือเขื่อนรัชชประภา  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณา นั่งเรือชมปลาโลมาสีชมพูสักการะหลวงปู่ทวดกลางทะเลลิ้มรสกับอาหารทะเลและอาหารพื้นเมือง

ออกเดินทาง 12 – 16 เม.ย. , 28 เม.ย.-2 พ.ค.      ท่านละ 7,999 บาท

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

18.00 น.           พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์

19.00 น.           โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประอาหารมื้อค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(ข้าวต้ม)

วันที่สอง          สุราษฎร์ธานี-หาดนางกำ-หินพับผ้า-หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-ปลาโลมา

07.00 น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ จันผา

08.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ หาดนางกำ เพื่อนำท่านลงเรือหางยาวชมความงามของของท้องทะเลรอยต่อ2จังหวัด คือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชม หินพับผ้า   เป็นลักษณะการเกิดของหินที่เป็นชั้น หินบางก้อนสามารถขึ้นไปยืนได้ ซึ่งบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่า บริเวณหน้าผาหินชั้นจะมี ต้นไม้ลักษณะแปลกตา ขึ้นอยู่ทั่วไป ดูสวยงาม บางแห่งจะมี กล้วยไม้ป่า (รองเท้านารี )ที่ออกดอกสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพประทับใจ จนได้เวลาเดินทางมาถึงจุดสุดมัหศจรรย์ธรรมชาติ บ่อน้ำจืดกลางทะเล ตั้งอยู่บนเกาะนุ้ย เวลาน้ำขึ้นนี้ เกาะก็จะถูกน้ำท่วมปิดมิดบ่อน้ำจืดที่ว่า พอน้ำลงน้ำนี้ก็ยังคงจืดสนิทเช่นเดิม ลองไปชิมกันมาแล้ว เอานิ้วแตะชิมดูก็จืดจริง ลักษณะบ่อ…เป็นบ่อธรรมชาติ รูปร่างคล้ายรอยเท้าคน บ่อน้ำจืดนี้ยังมาพร้อมกับ ตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  สักการะหลวงปู่ทวดเพื่อความสิริมงคล เดินทางสู่จุดที่ชม ปลาโลกมาสีชมพู ที่มีความน่ารักและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างมาก จนได้เวลาเดินทางกลับสู่หาดนางกำ

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ จันทผาซีฟู๊ด

บ่าย                นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะสมุย(ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.) จนกระทั่งเดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ สักการะ หลวงพ่อแดง ที่มรณะแต่ร่างกายยังไม่เน่า ณ วัดคุณาราม  ชม หินตาหินยาย ที่ธรรมชาติสร้างให้ด้วยความมหัศจรรย์ ชม พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนเกาะฟาน

19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ บิ๊กจิ๋ว แล้วนำท่านเข้าที่พัก
พักค้างคืนที่โรงแรม แกรนด์ซีวิว สมุย ห้องปรับอากาศ หรือ
เทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน

วันที่สาม   สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-เกาะแม่เกาะ(ทะเลใน)

06.00 น.           รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.           นำท่านลงเรือยนต์มุ่งหน้าสู่  หมูเกาะอ่างทอง  นำท่านลงเรือสู่ เกาะวัวตาหลับ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยาด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ที่ทำการอุทยาน มี ถ้ำโบก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้าบัวบาน  ถัดไปมีทางขึ้น ไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา  ระยะทางเดินประมาณ 400 ม.  ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีครามเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(9) บุฟเฟท์ บนเรือ  ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

บ่าย                ชมทะเลในเกาะแม่เกาะทะเลในกลางภูเขาอยู่บนเกาะ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ก่อตัว ระยะทาง 400 ม.  จะเห็นทัศนียภาพของทะเลในสีเขียวมรกต  ปกคลุมด้วยแมกไม้และโขดเขา  จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย

19.00 น.           รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ครัวเสวย พักค้างคืนที่โรงแรม แกรนด์ซีวิว สมุย ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน

 

วันที่สี่       เกาะสมุย-เขื่อนรัชชประภา

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเก็บสัมภาระเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่

09.00 น.         นำท่านลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก

11.00 น.         เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา เพื่อนำท่านลงเรือยนต์ชมความของของเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน

12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมความงามของเขื่อนรัชชประภา ชมเกาะสามเกลอ สัญลักษณ์ของกุ้ยหลินเมืองไทย จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชม จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ชมผืนทะเลสาบและวิวเทือกเขาหินปูนให้ท่านได้ถ่ายภาพ เก็บความประทับใจ ตามอัธยาศัย

19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า            กรุงเทพฯ

05.30 น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ…………….

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

กำหนดเดินทาง

12–16 เม.ย. , 28 เม.ย.-2 พ.ค. , 4-8 พ.ค.       ท่านละ 7,999 บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท)

เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง 7,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 6,999 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถโค้ชปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศบนเกาะสมุย
 • เรือหางยาวเขื่อนรัชชประภา,ชมปลาโลมา / เรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ ดอนสัก-สมุย / เรือยนต์เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • เกาะสมุย พัก แกรนด์ซีวิว สมุย หรือ เทียบเท่า  2 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ 50 บาท คิด 5 วัน 250บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน       มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

 

การคืนบัตรเดินทาง

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ

– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน