เพิ่มเพื่อน

ภูเก็ต-พีพี-พังงา-Unseen เสม็ดนางชี 5 วัน 4 คืน

ภูเก็ต-พีพี-พังงา

Unseen เสม็ดนางชี-พายเรือเกาะห้อง

ชมโชว์อลังการภูเก็ตแฟนตาซี

ภูเก็ต ใข่มุกอันดามัน จะนำท่านเที่ยว หมู่เกาะพีพี  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกต ท่านประทับใจกับเกาะนี้อย่าแน่นอนท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ ไข่มุกแห่งอันดามัน นมัสการ หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีและเป็นกันเอง จะประทับใจท่านไปอีกนาน

กำหนดเดินทางวันที่ 12-16 เม.ย. , 28 เม.ย.-2 พ.ค.

วันแรก           กรุงเทพฯ-พังงา

18.00  น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

19.00  น.            โดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.พังงา

รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู)

วันที่สอง        พังงา-เสม็ดนางชี-ล่องอ่าวพังงา-พายแคนูเกาะห้อง-ภูเก็ต

07.00  น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เสม็ดนางชี นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ เสม็ดนางชี รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ร้านเสม็ดนางชี หลังอาหารนำท่านชมจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งจังหวัดพังงา เพิ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวไม่นานนัก ความสวยงามของที่นี่ร่ำลือกันว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับบรรยากาศภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ที่แทรกตัวขึ้นจากด้านหลังหุบเขา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่รอบจุดชมวิวเสม็ดนางชีมากมาย อย่าง “ท่าเรือบ้านหินร่ม” “ท่าเรืออาบแสงจันทร์” “เขาพระอาดหนุ่ม” รับรองได้ว่าคุณต้องหลงใหลและเคลิบเคลิ้มไปกับความเรียบง่ายในทุกสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลพังงาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น จนได้เวลาเดินทางลงสู่ด้านล่าง เพื่อขึ้นรถเดินทางสู่ ท่าเรือพังงา

10.00 น.            นำท่านลงเรือ Sea Angle5 ชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงามตามธรรมชาติของป่าไม้โกงกาง ผ่านลำคลองสู่ป่าชายเลน  ดูนกที่กำลังหาอาหารแถวป่าชายเลน ผ่านชม ถ้ำลอด ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ตลอดการเดินทางจะพบเห็นภูเขาที่มี่รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ชมเขาหมาจู เขาเขียน ซึ่งมีภาพเขียนสีสมัยโบราณปรากฏให้เห็น เขาตะปู เขาพิงกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากกการกัดเซาะของสายน้ำและความเปลี่ยนของพื้นผิวโลก ผ่านชม เกาะปันหยี เป็นที่อยู่ของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมและมีอาชีพทำประมง

12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ บนเรือ

บ่าย                  นำท่านพายเรือแคนู ที่เกาะห้อง เกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ จนได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง

17.30 น.               นำท่านชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ณ แหลมพรหมเทพ

19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ โพงพางซีฟู๊ด หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        ( พักค้างคืนที่  ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

วันที่สาม        หมู่เกาะพีพี-ภูเก็ตแฟนตาซี

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.        นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี

อิสระในการพักผ่อน เที่ยวชมรอบเกาะ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน(6) จากนั้นท่านชมธรรมชาติและ

ความงามของ อ่าวต้นไทร เวิ้งอ่าวในวงล้อม แห่งขุนเขา ชมอ่าวปิโล๊ะซามะ และดำน้ำชมปะการังความงามระดับโลกและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

19.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ภัตตาคารมโนราห์ แล้วนำท่านชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

***** สำหรับสมาชิกที่ไม่ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี รับประทานอาหารค่ำอิสระ *****

( พักค้างคืนที่  ป่าตองลอด์จ  หรือ   เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

 

วันที่สี่            ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี

07.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง

ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ

18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำ(10) ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า         กรุงเทพฯ

05.30น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ

กำหนดเดินทางวันที่  12-16 เม.ย. , 28 เม.ย.-2 พ.ค. , 4-8 พ.ค.

ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี  ท่านละ 7,999 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน เสริมเตียง ท่านละ 7,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 6,999 บาท

ไม่ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี 6,999 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน เสริมเตียง ท่านละ 6,555 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 5,999 บาท

อัตรานี้รวม 

a  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

a  เรือยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรือเฟอร์รี่เที่ยว พีพี

a   ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน พัก ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า

a  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

a   อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  เช่น หน้ากาก ชูชีพ

a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,

rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

rค่าทิปมัคคุเทศก์

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

 

การคืนบัตรเดินทาง

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ

– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

 

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน