เพิ่มเพื่อน

ดำน้ำ 2 ประเทศ 3 จังหวัด เกาะหัวใจมรกต พม่า ระนอง ชุมพร ประจวบฯ

*** เกาะคอกค่อม(หัวใจมรกต)-เกาะBruer,-เกาะAurido ***

ท่องทะเลประจวบคีรีขันธ์ –  ท่องทะเลชุมพร – ท่องทะเลระนอง

บริษัททัวร์เมืองไทย ยินดีนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ความสวยงามของทะเลไม่เป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เมือง ระนอง เมืองฝนแปด แดดสี่ เที่ยวเกาะพยาม มัลดีฟเมืองไทย ชมหาดเขาควาย ณ หมู่เกาะกำ  จ. ชุมพร  ด่านแรกของจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดและอีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะมองผ่านและไม่เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก  สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี…….

Special Trip ทริปเดียวเท่านั้น 12 – 16 เมษายน 2560

เพียงท่านละ 9,999 บาท

วันที่หนึ่ง                กรุงเทพฯ–ระนอง

19.00 น.                 พร้อมกัน สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามร.พ.จุฬาฯ  ต้อนรับคณะท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน

20.00 น.                 โดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง บริการอาหารว่าง แบบSet Box (1) พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ และทีมงาน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้พักผ่อน

วันที่สอง                ระนอง-หมู่เกาะกำ-ชมเมืองระนอง

06.00 น.                 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดระนอง

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.                 นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน – หาดบางเบน  เพื่อนำท่านลงเรือชมความงามของ หมู่เกาะกำชมอ่าวเขาควาย ที่ชายหาด 2 ชายหาดมาบรรจบกัน หาดทรายขาวเนียน  ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ทะเลและฝูงปลาการ์ตูน และชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะญี่ปุ่น

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน(3)Buffet แล้วนำท่านสู่ เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการังที่สวยงาม  แล้วเดินทางกลับฝั่ง  เพื่อนเดินทางสู่ จ.ระนอง ระหว่างทางผ่านชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในระนอง ผ่านชม  ภูเขาหญ้า ภูเขาหัวโล้น ผ่านชม จวนเจ้าเมืองระนอง  ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง ผ่านชม พระราชวังรัตนรังสรรค์  สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส สักการะ 9 เกจิ ชม สวนลักษะวารินทร์ ชมบ่อน้ำร้อนที่มีอยู่3บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูกสาว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

19.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ คุ้นลิ้น

พักค้างแรม ณ โรงแรมไอเฟล หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่สาม                ท่องทะเลพม่า-เกาะหัวใจมรกต-เกาะbruer-เกาะaurido

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น.                 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฝั่งแกรนด์อันดามัน
07.30 น.                 ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดนพม่า08.30 น.                 เรือออกเดินทางท่องทะเลอันดามันผ่านหมู่เกาะต่าง ๆ ชมบรรยากาศธรรมชาติของท้องทะเลประเทศพม่า และอธิบายโปรแกรมที่จะเริ่มขึ้น พร้อมแจกอุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ

10.00 น.                 เดินทางถึงเกาะ Cock’s Comb (หัวใจมรกต) ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ท้าทายนักดำน้ำ และความสวยงามก็คุ้มค่ากับการผจญภัย โดยต้องลอดใต้ปากถ่ำเข้าไปจะพบกับขุมทรัพย์ของธรรมชาติ

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวันแบบชิลๆ(6)บนเกาะBruer  พร้อมเล่นน้ำที่ใสไม่แพ้ที่ใด เล่นน้ำที่ชายหาดถ่ายรูปสุดฟินได้ที่นี้

บ่าย                         นำท่านดำน้ำเกาะ Aurido ชมปะการังและฝูงปลาสวยงาม จนถึงเวลา พาทุกท่านเดินทางกลับ

16.00 น.                 เดินทางถึง โรงแรมแกรนด์ อันดามัน ท่านสามารถอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรมได้หรือท่านใดอยากเล่นน้ำในสระว่ายน้ำและซ่าวน่าของทางโรงแรมสามารถใช้บริการได้เช่นกัน(ฟรี)

17.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ(7)แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารวิคทอเรียแกรนด์อันดามัน พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินวิวพาโนราม่า หลังมื้ออาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

19.00 น.                 ออกเดินทางกลับสู่ฝั่งระนอง ถึงฝั่งเดินทางกลับที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม ไอเฟล หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่สี่                     ระนอง-ท่องทะเลชุมพร

06.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดชุมพร

10.00 น.                  ลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ เกาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่ง นัก

เกาะทองหลาง  ด้านหน้าของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่

12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน(9) แบบปิคนิคบนเรือ

บ่าย                         จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมัตรา หน้าชายหาดแนวปะการังแข็ง และบนเกาะยังเป็นที่อยู่ ของปูไก่ ได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง  แล้วนำท่านสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง  ท่านจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลชุมพรได้อย่างสวยงาม

19.00 น.                  รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ ภารดรภาพ(ริมทะเล)
แล้วนำท่านเข้าที่พัก

พักค้างแรม ณ เพื่อนใจ รีสอร์ท จ. ชุมพร หรือ  เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน

วันที่ห้า                   ชุมพร-ท่องทะเลประจวบ
07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า(11)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น.                 ออกเดินทางสู่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ เพื่อลงเรือชมความงามของทะเลประจวบ

11.00 น.                 นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา  เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนได้ที่เหมาะสม รับประทานอาหารกลางวัน(12) แบบบุฟเฟ่ ณ ท่าเรือแล้วเดินทางสู่  ท่าเรือ  อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อิสระผ่อนคลาย อิริยาบถบนรถ

18.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(13)ที่ ครัวเม็ดทราย จากนั้นนำทุกท่านซื้อของฝากกลับบ้าน

23.00 น.                 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ………………

 

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

Special Trip เพียงทริปเดียวเท่านั้น

 

กำหนดเดินทางวันที่  12-16 เมษายน 2560
ท่านละ 9,999 บาท(พักเดี่ยว 2999 บาท)

เด็กอายุ 2-11 ปี เสริมเตียง 9,555 บาท 

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 8,999 บาท

อัตรานี้รวม

– รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
–  เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลพม่า ทะเลระนอง ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ
– อาหารตามรายการที่ระบุ 13 มื้อ
–  เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
– ที่พัก  เพื่อนใจ รีสอร์ท จ. ชุมพร หรือ    เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน  1 คืน
ไอเฟล  จ. ระนอง หรือ   เทียบเท่า  ปรับอากาศห้องละ  2-3 ท่าน  2 คืน
– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
– มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , อุปกรณ์ดำน้ำ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
– ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
– ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 50 บาท/ท่าน รวม5วัน คิด 250 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน            มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

การคืนบัตรเดินทาง

• แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต)
•              ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หักมัดจำ
•              แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

ดาวน์โหลดโปรแกรม Click!

สนใจติดต่อ บจก.ทัวร์เมืองไทย (TMT WORLD TOUR)
☎      :           0-2949-8625-6 // 0-2998-4366
☎   :     088-553-7486,088-757-2298,094-954-1256, 094-858-2252
Line id : @tourmuangthai (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วยคับ)
IG : tmt_tourmuangthai
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
เบอร์มือถือ ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : tourmuangthai2@gmail.com , Tourmuangthai@hotmail.com
www.tourmuangthai.com
www.tmtworldtours.com
www.tourkohchang.com

“ TOURMUANGTHAI ”

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน