เพิ่มเพื่อน

โปรแกรม Health Retreat & Detox 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมฝึกกายและฝึกจิต สร้างความสมดุลให้กับชีวิต ด้วยการล้างพิษ ออกทั้งร่างกายและจิตใจ โปรเเกรมเฮลท์รีทรีท คือโปรแกรมการดูเเลร่างกายเเละจิตใจอย่างเป็นองค์ รวม สูเป้าหมายของการมีสุขภาพดี

โปรแกรม Health Retreat & Detox
โปรแกรมฝึกกายและฝึกจิต สร้างความสมดุลให้กับชีวิต ด้วยการล้างพิษ ออกทั้งร่างกายและจิตใจ
การดูเเลร่างกายเเละจิตใจอย่างเป็นองค์รวม สู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดี 

Health Retreat & Detox  วันที่หนึ่ง

07.30 น     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกในเรื่องของกระเป๋าและสัมภาระ

08.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พร้อมบริการอาหารเช้าแบบเบาๆ (มื้อที่ 1)

11.00 น.     นำท่าน Check In เข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
(รับเครื่องดื่ม Welcome Drink)

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน แบบ มังสวิรัต บำบัดเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 2)

13.00 น.     ฟังบรรยายการผ่อนคลายระดับลึก การผ่อนคลายทางจิต โดยวิธีการจูงจิตให้นิ่ง

14.00 น.     บริการอาหารว่างแบบชีวจิต (มื้อที่ 3)  

15.30 น.     กิจกรรมโยคะ + ผสมกับการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผ่อนคลาย
ลดอาการเกร็งของกล้าม เนื้อเพิ่มสมดุลแก่ร่างกาย และกระชับรูปร่าง

17.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.     บริการอาหารเย็น แบบชวจิต (มื้อที่ 4) 

20.00 น.     กิจกรรมการฝึกสมาธิ ลมปราณ การหายใจ การล้างตาด้วยแสงเทียน
หรือ(เพ่งกษิณ)เพื่อให้ตาชุ่มชื้น สดใส สว่างไสวการมองเห็นชัดเจนขึ้น

21.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

Health Retreat & Detox วันที่สอง  

06.00 น.     อรุณสวัสดิ์พร้อมอากาศบริสุทธิ์ เริ่มต้นวันสุขภาพด้วย กิจกรรมโยคะรับพลังปราณ
รังสีธรรมธรรมชาติ ในตอนเช้า บริหารร่างกาย กระตุ้นจักกระ
(ในท่า ยืน นอน นั่ง) 

07.30 น.     กิจกรรมผ่อนคลายด้วยโยคะนอนท่าศพ โดยวิธีการเปิดจิตใต้สำนึกจากภายใน
ภายนอกกระตุ้นจิตใน ทางบวก (นอนท่าศพประมาณ 10 -15 นาที)

08.00 น.     กิจกรรมการทำปราณยามะ การฝึกโยคะ เพื่อเพิ่มพลังภายใน โดยวีการหายใจเริ่มจาก
การควบคุมลมหายใจซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการควบ
คุมกระบังลมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
เป็นประการแรกและควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่ติดอยู่กับทรวงอก
และไหล่เป็นประการถัด
มา นอกจากนี้ ปอดจะถูกขยายออกให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ เพื่อดูด
ซับเอาปริมาณของ ปุราณะ (พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ)
ซึ่งเป็นพลังแห่ง ชีวิตไว้ให้มากที่สุดจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป

08.15 น.     กิจกรรม Oil pulling ตามศาสตร์โบราณของอินเดียในปากมีเชื้อราอมน้ำมัน
เพื่อดึงสารพิษออกจากปาก (สไตล์อินเดีย) การล้างสารพิษในรูป
แบบต่างๆ
การชำระล้างจมูก ตาช่องทางเดินอาหาร ทวาร ปอด (การฆ่า
 แบตทีเรียในปาก)
ต่อด้วยการล้างพิษจมูกโดยใช้ดอกเกลือบริสุทธิ์

08.30 น.     บริการอาหารแนวชีวบำบัด (มื้อที่ 5)

09.00 น.     กิจกรรม DETOX (ล้างลำไส้ ด้วยกาแฟสด)

10.30 น.     บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 6)

11.00 น.     กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการ หลังจากการทำ DETOX

12.00 น.     บริการอาหารกลางวันแบบชีวบำบัด (มื้อที่ 7)

13.30 น.     กิจกรรมผ่อนคลายโดยการเปิดจิตสำนึก ในทางบวก

13.30 น.     การฝึกนั่งสมาธิเพิ่มพลังจิต  เพื่อเพิ่มชีวิต

14.00 น.     โยคะแบบเน้นความยืดหยุ่นของร่างกาย

15.30 น.     บริการน้ำมะพร้าว (สดๆ จากลูก) 

18.00 น.     บริการอาหารเย็น แนวชีวจิต (มื้อที่ 8) 

20.00 น.     ฝึกพลังลมปราณ+นั่งสมาธิ เน้นการหายใจ เเละ ปราณยามเพิ่มพลังภายใน (ออร่า)
เพื่อบ่งบอกถึงสุขภาพบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ของตนเอง และ ผู้คนรอบข้าง

21.00 น.     พักผ่อนอย่างเปี่ยมสุขเพื่อรับอรุณวันใหม่สมาธิ และปราณบำบัด

Health Retreat & Detox วันที่สาม 
06.00 น.     กิจกรรมโยคะ รับพลังปราณรังสีธรรมธรรมชาติ ในตอนเช้าบริหารร่างกายกระตุ้นจักกระ
(ในท่า ยืน นอน นั่ง)

07.30 น.     กิจกรรมผ่อนคลายด้วยโยคะนอนท่าศพ โดยวิธีการเปิดจิตใต้สำนึกจากภายใน
จากภายนอก กระตุ้นจิตใน ทางบวก (นอนท่าศพประมาณ 10 -15 นาที)

08.00 น.     กิจกรรมการทำปราณยามะ การฝึกโยคะ เพื่อเพิ่มพลังภายในโดยวีการหายใจ
เริ่มจากการควบคุมลม หายใจซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการควบคุมกระบังลมอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมเป็นประการแรกและควบคุม
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่
ติดอยู่กับทรวงอกและไหล่เป็น
ประการถัดมา นอกจากนี้ ปอดจะถูกขยายออก
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อดูดซับเอาปริมาณของ ปุราณะ (พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ)
ซึ่งเป็นพลัง
แห่งชีวิตไว้ให้มากที่สุดจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป

08.15 น.     กิจกรรม Oil Pulling ตามศาสตร์โบราณของอินเดียในปากมีเชื้อราอมน้ำมันเพื่อดึงสารพิษ
ออกจากปาก (สไตล์อินเดีย) การล้างสารพิษในรูป
แบบต่างๆ การชำระล้างจมูก ตา
ช่องทางเดินอาหาร ทวาร ปอด (การฆ่าแบตทีเรียในปาก)ต่อด้วยการล้างพิษจมูก
โดยใช้ดอกเกลือ บริสุทธิ์

08.30 น.     บริการอาหารเช้าแบบชีวบำบัด (มื้อที่ 9)

09.30 น.     ฟังบรรยายเพื่อการดูแลสุขภาพสมบูรณ์แบบ แบ่งกลุ่ม Cooking Class
ยำมะเขือพวงเพื่อสุขภาพ เพราะยำ มะเขือพวงมีไฟเบอร์สูงในการล้างลำไส้
ช่วยในการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)

13.00 น.     นำท่าน Check Out ออกจาก รีสอร์ท ที่พัก

14.00 น.     นำท่านแวะชื้อของฝากของขึ้นชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีฅ

16.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจจากทีมงานทัวร์เมืองไทยฯ

จบรายการนำเที่ยว

**************************************

หมายเหตุ     ทัวร์เมืองไทย ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิน ทางนี้ได้ตาม
ความเหมาะสมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน