เพิ่มเพื่อน

TMT 992 กระบี่ – พังงา – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – สระมรกต – น้ำตกร้อน – คลองสองน้ำ – อ่าวพังงา – เกาะปันหยี ( 5 วัน 4 คืน)

ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะลแหวก (Unseen in Thailand ) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ นำท่านชม ท่าปอม คลองสองน้ำ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็น ป่าพรุ รอยต่อ ระหว่างน้ำทะเล และน้ำจืด ให้ท่านได้เล่นน้ำใสราวกระจก หรือจะเลือก พายเรือแคนู (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ชมความงามของป่าพรุ และหญ้าทะล

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%88-%e0%b8%81

วันแรก
18.30น. คณะพร้อมกันณ.จุดนัดพบ หน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงโดยมีทีมงานทัวร์เมืองไทยดอทคอม คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เรื่องกระเป๋าสัมภาระด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
 
19.00น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัด กระบี่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
23.00น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.เพชรบุรี
วันที่สอง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
 
08.30น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะลแหวก (Unseen in Thailand ) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ
 
12.00น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 3)
 
13.00น. เชิญท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชมถ้ำพระนางและชมการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์
 
18.00น.บริการอาหารกลางเย็น(มื้อที่ 4) ร้านอาหารชื่อดังของกระบี่ ลิ้มลอง หอยชักตีนที่ขึ้นชื่อ
 
19.30น.เข้าพักที่ โรงแรมบุญสยาม www.boonsiamhotel.com หรือระดับเดียวกัน…พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
07.00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08.00น. นั่งเรือชมทิวทัศน์เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์แห่งเมืองกระบี่ ชมผืนป่าโกงกางอันสมบูรณ์ และฝูงนกน้ำมากมาย จากนั้นเข้าชมถ้ำเขาขนาบน้ำ และการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวเล

10.00น. นำท่านชม ท่าปอม คลองสองน้ำ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็น ป่าพรุ รอยต่อ ระหว่างน้ำทะเล และน้ำจืด ให้ท่านได้เล่นน้ำใสราวกระจก หรือจะเลือก พายเรือแคนู (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ชมความงามของป่าพรุ และหญ้าทะล

12.00น . บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

13.30น. เที่ยวชม สระมรกต สระสวยใสกลางป่าถือกำเนิดจากธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำ ได้เวลาพอสมควรจากนั้นเดินทางต่อไปสปาธรรมชาติ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand น้ำตกขนาดกลางมีสายธารน้ำอุ่นอุณหภูมิ 40-70องศา ประกอบด้วยบ่อน้ำร้อนน้อยใหญ่ประมาณ 4-5บ่อเพลิดเพลินกับการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนซึมซับไออุ่นเพื่อสุขภาพกับอ่างอาบน้ำสปาธรรมชาติ

16.30น. ชม สุสานหอย 45ล้านปีซึ่งเป็นแหล่งฟอลซิลหอยขนาดใหญ่ 1ใน3แห่งในโลกนี้

18.00น. บริการอาหารที่ (มื้อที่ 7)

19.30น.เข้าพักที่โรงแรมบุญสยาม www.boonsiamhotel.com พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.00น. บริการประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
08.00น. แวะซื้อของฝาก อาหารทะเล น้ำพริกต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ก่อนอำลา เมืองกระบี่
10.00น. นำท่านล่องเรือชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา ชมภาพเขียนอายุกว่า 3,000ปี ที่ เขาเขียน ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอน ชมความแปลกประหลาด ของภูเขาที่พิงเลื่อนมากันที่ เขาพิงกัน นั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ชมเกาะรูปร่างคล้ายสุนัขที่ เขาหมาจู

12.30น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) และชมวิถีชิวิตชาวเล ที่ เกาะปันหยีเชิญท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

14.00น. เดินทางกลับ …

18.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน ทัวร์เมืองไทยดอทคอม

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน