เพิ่มเพื่อน

Walk rally เสริมวิถีสุขภาพดี

Walk rally เสริมวิถีสุขภาพดี
กระชับสัมพันธ์ ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นสร้างวิถีสุขภาพที่ดี
ปรับพฤติกรรมด้านลบต่อสุขภาพเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี


รายละเอียดกิจกรรม วันที่หนึ่ง
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (สถานที่จัดกิจกรรม)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 1)
13.00 น. กิจกรรมแนะนำทีมงาน พร้อมเปิดงานสัมมนา/แจ้งวัตถุประสงค์ของงาน/แถลงนโยบายผู้บริหารแถลงถึงทิศทางที่จะนำชัยไปด้วยกัน
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นกิจกรรมการกระชับสัมพันธ์/ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น สร้างวิถีสุขภาพที่ดี/ปรับพฤติกรรมที่ติดลบต่อสุขภาพ
เพื่อความแข็งแรง ของร่างกายและจิตใจ
14.30 น. กิจกรรม Healthy Walk rally โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 น. พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสัมมนา พร้อมสรุปแง่คิดกิจกรรมแต่ละฐานพร้อม มอบของรางวัลกิจกรรมกลุ่ม
17.30 น. กิจกรรมวารีบำบัด
กิจกรรมวารีบำบัด คือ การเต้นแอโรบิคในน้ำในท่วงท่าต่างๆ เพื่อปลุกพลังชีวิตในน้ำช่วยในการเลือดหมุนเวียน กล้ามเนื้อและข้อเกิดความ
คล่องตัว สร้างความสดชื่นช่วยนอนหลับกระตุ้นจุดปราณต่าง ๆ ภายในร่างกาย

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) มื้อพิเศษพร้อมปาร์ตี้สุดฮิป / ปาร์ตี้แสนสนุกธีมขุมทรัพย์โกโบริ /เกมสนุกปลุกพลังชีวิตพร้อมของรางวัลสุดพิเศษ
/การประกวดขวัญใจมหาชน /Amazing Birthday / คาราโอเกะ + แดนซ์กระจาย

รายละเอียดกิจกรรม วันที่สอง
06.00 น. กิจกรรมฝึกโยคะสมาธิเสริมพลังจิต พิชิตเครียดเป็นล้างพิษออกจากร่างกายตามวิถีธรรมชาติ โยคะศาสตร์ที่มีมากกว่า 5,000 ปี
เป็นการร่วมกายและจิตให้มีสมาธิ ปลดปล่อยพันธนการความ เครียดทั้งปวง คุณจะมีความรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกาย ในขณะเดียวกันก็จะรับรู้ถึงความ
สงบของจิตได้
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 3)
08.30 น. กิจกรรม / พลังจิตพิชิตโรค / จินตภาพบำบัด เน้นการผ่อนคลายไปกับจินตนาการดีๆ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ดนตรีบำบัด ช่วยลดความวิตกกังวลเกิดความผ่อน
คลาย ลดความตึงเกร็งของร่างกายทุกส่วน / Jazz Dance เพื่อสุขภาพ / ทอร์คโชว์พิเศษ / ดำรงชีวิตอย่างไรให้ยืนนานด้วยอาหารแทนยา
ศาสตร์การสังเกตโรคภัยจากใบหน้า / การพัฒนาโหวงเฮ้ง สร้างราศี / สร้างคุณค่าชีวิตด้วยสมดุลชีวิต / กิจกรรมค่ำมั่นสัญญา + ปฏิญาณคำมั่นสร้าง
สุขภาพ / VTR ภาพงานประทับใจ + กิจกรรมสัมพันธ์ใจ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ที่พัก (มื้อที่ 4)
13.00 น. จบงานสัมมนาสุขภาพ และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

//=^__^= จบโปรแกรมสุขภาพ //=^__^=

———————————

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอบคุณคะ

วิดิโอนี้เป็นเพียงบางส่วน ของทัวร์สุขภาพ ของบริษัททัวร์เมืองไทยจำกัด และขอสงวนลิขสิทธฺิ ในความเป็นเจ้าของ

เรายึดมั่นในสัญญา

11/06029
เพิ่มเพื่อน